30/10/2018  ΚΥΠΡΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ και ΠΑΣΥΔΙΞΕ

Κατά το ετήσιο γεύμα του ΠΑΣΥΔΙΞΕ (Επαρχίας Αμμοχώστου) που έγινε στο NISSI BEACH HOTEL ο Polys Kallis πρόεδρος του φορέα και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΙΞΕ έκαμε μικρή παρουσίαση των στόχων του φορέα.

Παράλληλα ζήτησε την υποβολή εκ μέρους των διευθυντών όσο το δυνατον περισσότερων προτάσεων για τις βραβεύσεις 2018.

Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ αποτελεί ένα εκ των κυρίων χορηγών του φορέα. Ευχαριστούμε

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *