5-8-23 Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Φιλοξενίας (Εδώ και Τώρα!)

Οι τεχνικές δεξιότητες παραμένουν ορφανές χωρίς φιλοξενία και τουριστική συνείδηση.

Η φιλοξενία, το σύνολο των δεξιοτήτων και συμπεριφορών στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε διαμονή, διατροφή, διακίνηση και ψυχαγωγία, αποτελεί τον κύριο διαφοροποιητικό πυλώνα της ταυτότητας κάθε μονάδας, κάθε περιοχής και κάθε χώρας.

Η φιλοξενία είναι ο τομέας που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους μιας χώρας. Η κρητική φιλοξενία λ.χ. είναι το ανθρώπινο αποτύπωμα στη τουριστική ταυτότητας της μεγαλονήσου. Αποτύπωμα που μεταλαμπαδεύεται και σε όλους τους εκεί εργαζόμενους αλλοδαπούς. Αυτό είναι το επίπεδο φιλικότητας, χαιρετισμού, προθυμίας, βοήθειας, ευγένειας, περηφάνειας, αλληλοσχέτισης, αλληλοεπίδρασης, αυθεντικότητας κοκ. που συναποτελούν την ανθρώπινη διάσταση της τουριστικής εμπειρίας.

Σαν τέτοιος, ο πυλώνας “δεξιότητες φιλοξενίας’ οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της αξιολόγησης ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων, πέρα, ίσως και υπεράνω, των απαραίτητων μεν,  υποβοηθητικών δε, συστημάτων ποιότητας, haccp, ασφάλειας και υγείας, περιβαλλοντικό, πρώτες βοήθειες, απινιδωτής  κοκ.

Η τρομερή έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί τεράστιο κίνδυνο στην ταυτότητα φιλοξενίας της Κύπρου. Η επείγουσα εκπαίδευση, καλλιέργεια και πιστοποίηση δεξιοτήτων φιλοξενίας σε όσους ημεδαπούς και αλλοδαπούς εργάζονται στον τουρισμό, πρέπει να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα!

Αναμένεται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους να περιλάβουν σε περίοπτη θέση στο προγραμματισμό τους, προγράμματα και πιστοποιήσεις Δεξιοτήτων Φιλοξενίας, ούτως ώστε να αποτελέσουν πυλώνα αναβάθμισης του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.

Πόλυς Καλλής

(Κύπρια Φιλοξενία)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *