26/11/2018 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ο φορέας ΚΥΠΡΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ δέχεται προτάσεις για επιβράβευση ατόμων που τεκμηριωμενες ενέργειες (βέλτιστες πρακτικές) για το τρέχων έτος 2018.

Οι προτάσεις πρέπει να εχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Να είναι επώνυμες

(β) Να αναφέρουν το όνομα και ρόλο του ατόμου

(γ) Να δίνουν μια αδρή περιγραφή του ατόμου

(δ) Να έχει μιά ή περισσότερες ενέργειες που θα το στηρίζουν.

Ο φορέας δέχεται προτάσεις από καθε τουριστική επιχείρηση ή οργανισμό  στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Βραβεύσεις Αριστοξενίας (Άριστης Φιλοξενίας)

(β) Εξαιρετης Εξυπηρέτησης

(γ) Επαγγελματικής Κουλτούρας

(δ) Κοινωνικής Προσφοράς

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ομάδα  εκλεκτόρων και η τελετή βραβεύσεων θα πραγματοποιηθεί αρχές του 2018.

Πληροφορίες: 99597596 (Π.Καλλής) ή άλλα μέλη του ΔΣ του φορέα μας.

Email: info@cypriafiloxenia.com, filoxeniaki@cytanet.com.cy

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *