2018 Προκύρηξη Βραβείων Φιλοξενίας

(DD/MM/YYYY) Τα Βραβεία Κύπριας Φιλοξενίας είναι θεσμός βράβευσης βέλτιστων πρακτικών στην κυπριακή τουριστική βιομηχανία.

Ο φορέας υπηρετείται εθελοντικά από μια μεγάλη ομάδα από εκλεκτούς επαγγελματίες και τυγχάνει ενεργού υποστήριξης από σχεδόν όλο το φάσμα των επαγγελματικών οργανώσεων.

Καλείστε να υποβάλετε προτάσεις προς βράβευση, οι οποίες θα πρέπει είναι εμπεριστατωμένες  και με ακριβή στοιχεία γεγονότων και ανθρώπων. Υλικό από προηγούμενες προκηρύξεις παρουσιάζεται από την σελίδα Βραβεία Φιλοξενίας [Filoxenia Awards] στο Facebook, και στην ιστοσελίδα www.cypriafiloxenia.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η ακόλουθη:

[1] Υποβολή Προτάσεων

[2] Προ-αξιολόγηση από τριμερή επιτροπή συμβατότητας αν τηρούνται τα κριτήρια επιλογής

[3] Μυστική αξιολόγηση από ομάδα 50 εκλεκτών μελών του φορέα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια

[4] Τα επιλεχθέντα από την προ-αξιολόγηση, θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση

[5] Τέλος οι νικητές των 4 κατηγοριών θα βραβευτούν σε πανηγυρική τελετή στο ξενοδοχείο Four Seasons στην Λεμεσό, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Θα χαρούμε να μας υποβάλλετε τις προτάσεις σας, που θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30/11/2018.

 Γιάννα Ορφανίδου                             Πόλυς Καλλής

(Γραμματέας)                                         (Πρόεδρος)

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Κύπριας Φιλοξενίας

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *