09/09/2020 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΟΥΝ

Ο τρόπος  διαχείρισης των μέτρων κατά της πανδημίας, αφήνει τεράστιες οικονομικές πληγές σε επιχειρήσεις και εργοδοτούμενους.

Οι επιπτώσεις στην εικόνα και προοπτική των τουριστικών επαγγελμάτων δεν εχει ακόμα αποτελέσει αντικείμενο προσεχτικής μελέτης. Οι επιπτώσεις εφαρμογής των προστατευτικών μεν, περιοριστικών δε, μέτρων κατά την εργασία  είναι καταλυτικές.

Η φιλοξενία αντί να αποτελεί την αιχμή του τουριστικού δόρατος, είναι πλέον δια διατάγματος ανεπιθύμητη. Τα πρωτόκολλα υπαγορεύουν επαφή στον απόλυτα αναγκαίο, η απόκρυψη προσώπου εξουδετερώνει την θέρμη των ανθρωπίνων σχέσεων, ενώ γενικά αποθαρρύνεται η κάθε μορφή κοινωνικής επαφή.

Καλούμε τους συντεταγμένους θεσμικούς φορείς να ασχοληθούν με τα ζητήματα περιορισμού φιλοξενίας, δίδοντας κατευθυντήριες γραμμές και όχι απαγορεύσεις ‘δια μαστιγίου’.

Προστασία υγείας  και ποιοτική επαφή φιλοξενίας μπορούν και πρέπει να τεθούν σε ισόρροπη βάση. (πκ)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *