Υποστήριξη Ευεξίας και Ανάπτυξης για Νέους Εργαζόμενους

Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ PROUD Το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ PROUD (Αριθμός Έργου: 2022-1-HU01-KA220-000086673) προσφέρει ένα σύνθετο και καινοτόμο πρόγραμμα μέντορινγκ για νέους (Γενιάς Υ και Ζ). Το έργο λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι…