6/12/2018 ΚΟΠΙΑΣΤΕ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ!

ΚΑΘΕ ΩΡΑΙΟ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΘΕΛΕΙ ΚΟΠΟ!

Ξέρουμε από προσωπικες επαφές μαζί σας ότι η προσπάθεια που γινεται από τον φορέα μας εκτιμείται και συζητείται.

Το μυστικό της επιτυχίας και περαιτέρω ανάπτυξης του θεσμού των βραβεύσεων είναι, όμως,  πως να επιτύχουμε ενεργητικότερη  συμμετοχή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΛΗΣΗ: Αναμένεται από όλους να αφήσουμε την παθητική παρακολούθηση και να ασχοληθούμε πιο ενεργά με την καταγραφή βέλτιστων πρακτικών.

Ποια άτομα κάμνουν τη διαφορά στο χώρο εργασίας σας;

Ποιες ειναι οι περιπτώσεις που υπερβηκαν εαυτόν για πελάτες ή συνάδελφους τους;

Είναι εύκολο να κάνουμε κριτική, αυτό που χρειάζεται είναι να επενδύουμε χρόνο για να βρούμε και να αναδείξουμε τα βέλτιστα.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *