4/3/2018 Όρκος Κριτών Βραβείων ‘Κύπριας Φιλοξενίας’

“Στο όνομα όλων των κριτών και αξιωματούχων, υπόσχομαι ότι θα εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας κατά τη διάρκεια αυτών των Βραβεύσεων με πλήρη αμεροληψία, σεβόμενοι και τηρώντας τους κανόνες και κριτήρια, που διέπουν την επιλογή, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αρίστων μέσα σε αληθινό πνεύμα ευγενούς επαγγελματικής άμιλλας”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *