28/04/2017 ΚΥΠΡΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: Νοοτροπία Καλλιεργητή

Επένδυση Χωρίς Ρίσκο και Μεγάλη Απόδοση.

Η “Κύπρια Φιλοξενία” είναι για τον Τουρισμό της Κύπρου, η πιο σημαντική, πιο αειφόρα, πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική και η μόνη άτοκη επένδυση που μπορεί να υπάρξει.

“Κύπρια Φιλοξενία” σημαίνει, αντί της συνεχούς στόχευσης καινούργιων αγορών, η Κύπρος να επενδύσει στην κουλτούρα καλλιέργειας δεσμών και εξυπηρέτησης. Καλή η νοοτροπία κυνηγού, αλλά εξαίρετη η νοοτροπία αειφόρου καλλιεργητή.

Αναμένεται από το καθ’ύλη αρμόδιο υπουργείο να ενσκύψει και να ασχοληθεί με το ζήτημα.  Εμείς θα το κάνουμε έτσι και αλλοιώς.

Καλή Τουριστική Περίοδο!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *