28-3-14 “Κύπρια Φιλοξενία”: πρότυπο κουλτούρας φιλοξενίας

Aποσκοπεί στο να καθιερωθεί σαν το πρότυπο με το οποίο θα καλωσορίζουμε, περιποιούμαστε και αποχαιρετούμε τον κάθε ξένο επισκέπτη στη χώρα μας, αλλά ιδιαίτερα σε κάθε (συμβαλλόμενους) οργανισμούς ή επιχείρησεις.

Δημιουργούμε μια ομάδα ικανών και ενθουσιωδών Κυπρίων που θα αναβιώσει και θα καθιερώσει τα καλύτερα από την Κύπρια Φιλοξενία. Το μόνο τουριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας.

Καλώς Ορίσετε!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *