Έσοδα ή βαθμό  ικανοποίησης;

“Δεν μετρούμε (μόνο) τα έσοδα ανά τουρίστα, μετρούμε το ύψος ικανοποίησης και αφοσίωσης τους. Το ύψος εσόδων είναι υπο-προιόν της ικανοποίησης’.”

‘Don’t measure tourist spending in yr country, measure the level of tourist delight. Spending is by-product of delight!’

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *