17/06/2017  Ιδρύεται γκρουπ Κύπρια Φιλοξενίας

Η ‘Κύπρια Φιλοξενία’ δημιουργήθηκε και υπάρχει για να στηρίζει κάθε προσπάθεια βελτίωσης της Αξίας Φιλοξενίας στην Κύπρο. ”

Μέσα σε αυτό στο σκεπτικό πήραμε πρωτοβουλία να  καθιερώσουμε ‘Βραβεία Κύπριας Φιλοξενίας’ για τις Βέλτιστες Πρακτικές στην περιποίηση και φροντίδα φιλοξενουμένων.

Στο γκρουπ “Κύπρια Φιλοξενία’ μπορεί να γίνει μέλος κάθε ενασχολούμενος ή ενδιαφερόμενος για τον τουρισμό.

Η μέχρι στιγμής ανταπόκριση δίδει τεράστιες προσδοκίες.

Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να έχετε όλοι ενεργό ρόλο στην προσπάθεια.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *