14/6/2021 Εμβολιασμός μέτρων ασφάλειας με αρχές φιλοξενίας

Ανάγκη για κώδικα φιλόξενης παροχής υπηρεσιών.

Τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας γρίπης αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας στον τουρισμό. Ο αντίχτυπος των μέτρων στον τρόπο περιποίησης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών ενδείκνυται να εξισορροπηθεί με αρχές φιλοξενίας, επιδιώκοντας την αρμονική συνύπαρξη ασφάλειας και ευχαρίστησης των επισκεπτών.

Ο φορέας ‘Κύπρια Φιλοξενία’ παρουσιάζει τις βασικές αρχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

  1. Ο στρατηγικός ανασχεδιασμός της τουριστικής εμπειρίας, υπό τις παρούσες συνθήκες, οφείλει να συνεχίζει να εδράζεται στον πλήρη σεβασμό των ανθρώπων και της επιθυμίας τους για ευχάριστες και ανέμελες διακοπές. Η ασφάλεια, η υγεία και τα αυξημένα μέτρα προστασίας για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας γρίπης οφείλουν να ενεργούν ενισχυτικά προς όφελος επισκεπτών και προσωπικού.
  2. Η παροχή ελκυστικών ανέσεων και ποιοτικών υπηρεσιών παραμένουν η απόλυτη προσήλωση. Οι αναγκαίες προσαρμογές για διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας φέρνουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο εξυπηρέτησης. Απαιτούνται έξυπνες και ελαστικές λειτουργικές ρυθμίσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν διαζευκτικούς χώρους, χρόνους και τρόπους εξυπηρέτησης, διασφαλίζοντας στο μέγιστο άνεση, περιποίηση και απόλαυση των πελατών.
  3. Η εικόνα που εκπέμπεται από τους ανθρώπους, τους χώρους και τις υπηρεσίες αντικατοπτρίζει το επίπεδο και την ποιότητα διακοπών. Οι υγειονομικές ρυθμίσεις για ένα καθαρό, υγιές και φιλικό περιβάλλον να βρίσκονται σε αρμονική συνύπαρξη με την αναμενόμενη, εκ μέρους των επισκεπτών, εικόνα που αναμένει σε μια τουριστική επιχείρηση.
  4. Tα μέτρα και οι ρυθμίσεις αναπόφευκτα θα επιφέρουν επιπλέον κόστη, ενώ παράλληλα η μείωση των διατιθέμενων θέσεων να επιφέρει μείωση εισοδημάτων. Αναμένεται να μην υπάρξει μετακύληση προς τους πελάτες του κόστους συμμόρφωσης, αντί αυτού τα νέα δεδομένα να αξιοποιηθούν για νέες προσεγγίσεις και ευκαιρίες εξυπηρέτησης. Η πεμπτουσία της φιλοξενίας είναι η διατήρηση φιλικού και εγκάρδιου κλίματος κατά την εξυπηρέτηση και συναναστροφή.
  5. Η διατήρηση της αναγκαίας φυσικής απόστασης αναδιαμορφώνει την ανταλλαγή εγκάρδιων και φιλικών συναισθημάτων αξιοποιώντας άριστη λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία, με ζεστή ματιά, με ευγενικές κινήσεις, με εγκάρδιες φιλοφρονήσεις, με αυξημένη ενσυναίσθηση.

Η διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης προϋποθέτει διαμόρφωση ενός κώδικα φιλοξενίας και φιλόξενης εξυπηρέτησης, εστιασμένου στους τρόπους και μεθόδους ψηλής φιλοξενίας, υπό συνθήκες αυξημένων μέτρων ασφάλειας και υγείας και με βάση τις ανωτέρω παραμέτρους.

Οι υγειονομικές απαιτήσεις οφείλουν να εξισορροπηθούν με τις αρχές και αξίες της κύπριας φιλοξενίας θέτοντας γερά θεμέλια να καταστεί η χώρα ποιοτικότερος τουριστικός προορισμός προς όφελος επιχειρηματιών, προσωπικού και επισκεπτών, προς όφελος της χώρας.

Πόλυς Καλλής,

Εκ μέρους του Δ.Σ. Κύπρια Φιλοξενία

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *