11/6/2019 Οι καλώς πράττοντες έχουν την τιμητική τους!

Δεύτερα Βραβεία Φιλοξενίας, Καλωσόρισμα Προέδρου

Και νάμαστε και πάλι εδώ για τις δεύτερες βραβεύσεις της Κύπριας Φιλοξενίας.

  • Τα καλώς έχοντα έχουν την τιμητική τους.
  • Οι ευ φιλοξενούντες γεύονται την ικανοποίηση για αναγνώριση των πράξεων τους
  • Οι βέλτιστες πρακτικές τους γίνονται οι καταγεγραμμένη ιστορία που ο καθένας μπορεί να ανατρέξει
  • Ο θεσμός μας οδεύει αισίως προς θεσμοθέτηση και καθιέρωση στο τουριστικό γίγνεσθαι.

Οι βραβεύσεις, ή το εύρος των βραβεύσεων είναι απόλυτα διασυνδεμένα με την πολιτική και την κουλτούρα που υπάρχει σε κάθε εταιρεία, και αφορά στην Αναγνώριση και Επιβράβευση των ευ φιλοξενούντων, αλλά και των ευ πραττόντων.

Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν φορέας συνεχίζουν να είναι εκεί:

  1. Πρώτα, η αντικειμενικότητα και κοινή αποδοχή των κριτηρίων επιλογής
  2. Μετά η εφαρμογή αποτελεσματικής και καθολικής μεθόδου συλλογής
  3. Και τέλος η αναγνώριση της αναγνώρισης, ως ουσιώδες συστατικό της επαγγελματικής και επιχειρηματικής αριστείας.

Όσον αφορά στο τελευταίο, την αναγνώριση (ή θεσμοθέτηση) της αναγνώρισης / επιβράβευσης, καλούμε τους θεσμικούς φορείς των εργασιακών σχέσεων να προχωρήσουν, και εάν είναι δυνατό να θεσμοθετήσουν, ίσως και σαν μέρος των συλλογικών συμβάσεων, τρόπους και μέσα για ανάδειξη και προβολή της αριστείας, όπως λ.χ. γίνεται ήδη από την Κύπρια Φιλοξενία. Τουλάχιστον ας διασυνδεθεί με το ταμείο ευημερίας.

Τι πιο θετικό μήνυμα μπορεί να σταλεί στην αγορά εργασίας για τα τουριστικά επαγγέλματα. Εάν μας το ζητήσετε θα συμβάλλουμε με όλη μας την καλή διάθεση.

Όμως δράττουμε της ευκαιρίας για ακόμα μια παρέμβαση. Καλούμε πρωτίστως το κράτος, αλλά και θεσμικούς φορείς, να ασχοληθούν εκτενέστερα, επαρκέστερα και συστηματικότερα, με θέματα εργασιακής κουλτούρας, κατάρτισης και επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής αναγνώρισης και επαγγελματικών κινήτρων.

Θα ήταν ευχής έργο, αν όλα αυτά έμπαιναν υπό την σκεπή ενός συντονιστικού φορέα. Στο μυαλό μου έρχεται η ύπαρξη Εργασιακού Επιμελητηρίου Τουρισμού.  Καλούμε τους φορείς να ακούσουν προσεκτικά την πρόταση και τις θετικότατες επιπτώσεις της.

Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι,

Σήμερα θα τιμηθεί μια μικρή μόνο μερίδα από άξιους πρεσβευτές της κύπριας φιλοξενίας.  Οι κριτές / μέλη μας έκαναν επιλογή από τις προτάσεις που έγιναν, γνωρίζοντας πως υπάρχουν δεκάδες εξίσου καλές, ίσως και καλύτερες, που δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

Κλείνοντας, κάνουμε έκκληση προς όλους. Να μεριμνήσουμε ώστε οι εξαίρετες πράξεις και ψηλή αξίας φιλοξενίας να τυγχάνουν καταγραφής και προβολής.

Το χρωστάμε στους εξαίρετους μας!

Το χρωστάμε στην Κύπρο μας! Σας ευχαριστώ.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *