11/06/2021 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ευχαριστούμε όσους εργάστηκαν ή συνέβαλαν στην επιτυχία του θεσμού και της τελετής.

Ευχαριστίες στο Four Seasons Hotel Limassol Cyprus που χωρίς την ευγενή παραχώρηση της αίθουσας και την φιλοξενία δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να γίνει η τελετή.

Ευχαριστίες στο StaffBravo Community που μέσω της πλατφόρμας και της συνεργασίας όλων των συνεργατών γίνεται εφικτή η συλλογή πληθωρας υποψηφιοτήτων.

Ευχαριστίες στον Cyprus Hotel Managers Association για την αθλοθέτηση των βραβεύσεων.

Ευχαριστίες στον φίλο φωτογράφο Loukianos Engrafou για την φωτογράφηση της τελετής.

Ευχαριστίες στους χορηγούς Eurotel Hospitality Cyprus και P. & A. Loizou Ltd

Ευχαριστίες στην Antigoni Kapodistria για την υπέροχη παρουσίαση της τελετής, ευχαριστίες στην Antigone Georgiou για την συμμετοχή της στις βραβεύσεις.

Ευχαριστούμε επίσης όλους, όσους παρέστηκαν και τίμησαν την τελετή βράβευσης των ‘απλών’ αλλά σημαντικότατων ανθρώπων που γράφουν την ιστορία του κυπριακου τουρισμού!

(πκ)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *