Φροντίδα και σέρβις ποδηλάτου πελάτη, πριν το ζητήσει!

Απρόσμενο! Περίμεναν την άφιξη τακτικής πελάτισσας που φύλαγε το ποδήλατο της στο ξενοδοχείο. Τι σκέφτηκε ο Νίκος όταν είδε την κατάσταση του ποδηλάτου της πελάτισσας που βρισκόταν ένα χρόνο σε ακινησία;
Το Συμβάν
Ειδοποιήθηκε το τεχνικό τμήμα η τακτική πελάτισσα θα αφικνύετο την επομένη για τις ετήσιες διακοπές της. Έπρεπε το ποδήλατο της, που φυλάγεται εδώ και χρόνια στις αποθήκες του ξενοδοχείου, να τοποθετηθεί στον χώρο των ποδηλάτων.
Όταν όμως πρόσεξε σε τι άσχημη κατάσταση, βρισκόταν το ποδήλατο, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη ανάλαβε πρωτοβουλία να το καθαρίσει, να το λαδιάσει και να επιδιορθώσει ότι χρειαζόταν π.χ. τα φρένα του πριν το τοποθετήσει στον ενδεδειγμένο χώρο.
Μετά την άφιξη της, ως φυσικό το πρώτο πράγμα που έψαξε η πελάτισσα ήταν ασφαλώς το ποδήλατο της.
Μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή η έκπληξη και η καταγοήτευση της, όταν είδε το περιποιημένο ποδήλατο της να βρίσκεται έτοιμο και να λαμποκοπά.
Μπράβο Νίκο, αυτή είναι εξαίρετη εξυπηρέτηση.
Σχόλιο Αξιολογητή
Να ακόμα ένα ασύλληπτο παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στην εξυπηρέτηση πελάτη από τμήμα υποστήριξης.
Χωρίς να ρωτηθεί και χωρίς να έχει κανένα άμεσο όφελος, ο Νίκος προχώρησε στην πράξη αυτή, απλά για να κάμει τα πράγματα καλύτερα για την πελάτισσα μας.
Τι άλλο μπορεί να επιβραβεύει ο θεσμός του staffbravo, παρά τέτοια περιστατικά
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *