Φιλοξενία! Φιλικότητα, Ευγνωμοσύνη, Περιποίηση και Απλοχεριά.

Φιλοξενία, το αποτύπωμα φιλικότητας, περιποίησης, ευγνωμοσύνης και απλοχεριάς. (από την πλευρά του φιλοξενιστή)

Φιλικότητα: το αίσθημα του καλοδεχούμενου που επιδεικνύεις, η χαρά του να προσμένουν την άφιξη σου, του να σε περιμένουν στο εξώσκαλο, η ευγένεια και η καλοτροπία που εφαρμόζεις από την αρχή ως το τέλος.

Ευγνωμοσύνη: το αίσθημα της ευχαρίστησης που σας τιμούν με την επίσκεψη τους, η ανταπόδοση που τους παρέχεις για την προτίμηση τους.

Περιποίηση: η άψογη προετοιμασία της εξυπηρέτησης σου, η τήρηση των κανόνων  και των βέλτιστων πρακτικών εξυπηρέτησης

Απλοχεριά: πέρα από το προσδοκώμενο και πληρωτέο, ο φιλοξενιστής προσφέρει απλόχρερα θετικά συναισθήματα, μικρά ή μεγάλα κεράσματα, αποκαθιστά ατέλειες με υπέρμετρη ανταπόδοση.

Φιλοξενία είναι ότι υπερβαίνει το καθήκον και το προσδοκώμενο, ότι δημιουργεί αξέχαστες στιγμές και εμπειρίες άξιες ανάμνησης.

Share

One Comment

  1. Polys Kallis Post author Reply

    Υπάρχει η πρακτική μεριά του κερνώ, φιλεύω και ενδιαφέρομαι.
    Η ανώτερη μορφή φιλοξενίας είναι το συναίσθημα του να νιώθεις ευπρόσδεκτος και εκλεκτός!
    Η αξία όμως του φιλοξενούμενου, δίνει αξία στον φιλοξενούντα. Και αντίστροφα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *