Υποστήριξη Ευεξίας και Ανάπτυξης για Νέους Εργαζόμενους

Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ PROUD

Το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ PROUD (Αριθμός Έργου: 2022-1-HU01-KA220-000086673) προσφέρει ένα σύνθετο και καινοτόμο πρόγραμμα μέντορινγκ για νέους (Γενιάς Υ και Ζ). Το έργο λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο χώρο εργασίας σε μια ψηφιακή εποχή.

Ο στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τις νέες γενιές στην επίτευξη βιώσιμης εργασιακής ικανοποίησης και αριστείας, αυξάνοντας την επαγγελματική αποτελεσματικότητα, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τη ψυχική ευημερία. Ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, το έργο συνδιάζει εκπαίδευση μέντορινγκ.

Το έργο υλοποιείται από εταίρους από Κύπρο, Ουγγαρία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Σλοβακία.

Στα πλαίσια του έργου, η κοινοπραξία έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία πρόληψης ψυχικών προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν σε ένα χώρο εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει αναπτύξει τα ακόλουθα:

  • Οδηγός Μέντορα (θεωρία και ασκήσεις ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιότητων)
  • Χάρτης Πνευματικής Ευημερίας στο Χώρο Εργασίας (ένα εργαλείο επίγνωσης κοινών προβλημάτων ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας), επικεντρωμένα στις Γενιές Υ και Ζ.
  • Εργαλειοθήκη Πνευματικής Ισορροπίας (Mind-balance), με υλικό για βιώσιμη και προσεκτική αυτοδιαχείριση σε στυλ βιβλίου εργασίας, γεμάτο συμβουλές και τεχνικές για τη διαχείριση της εξουθένωσης και της κατάθλιψης.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα πιο πάνω αποτελέσματα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.proudproject.eu

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *