Τι είναι φιλοξενία

Ίσως η καλύτερη επεξήγηση του τι είναι  “φιλοξενία”, “φιλότιμο” και “γενναιοδωρία”.

“It’s not just “the act of being friendly and welcoming to guests and visitors.”

To be precise, it’s not just an “act.” It is a code of values…

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *