20-12-22 Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηγη των HOSPITALITY AWARDS

Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων για βράβευση στις 12 κατηγορίες που εξαγγέλθηκαν.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή και προσοχή που δίδετε στον θεσμό και στους ευ πράττοντες.

  • Κατατέθηκαν 196 υποψηφιότητες.
  • Αξιολογήθηκαν από 32 κριτές που χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες.
  • Η αξιολόγηση έγινε με βάση τις υποβληθείσες προτάσεις.  Κάποιες πολύ αξιόλογες προτάσεις μπορούσαν να γραφτούν και παρουσιαστούν πολύ καλύτερα. (Μπορεί να γίνει την επόμενη φορά).

Τελικά Αποτελέσματα. (Αριστεύσαντες και Πρωτεύσαντες):

Οι πρωτέυσαντες θα ανακοινωθούν και θα βραβευτούν στις 13 Ιανουαρίου 2023 σε τελετή γκαλά από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Υπάρχουν συνολικά 40 αριστεύσαντες σε όλες τις κατηγορίες, που είχαν βαθμολογία πέρα από 85%. Πρόκειται για ποσοστό 20% που είναι αξιόλογο.

Είναι πολύ τιμητικό να είσαι αριστεύσας σε παγκύπριο θεσμό επιβράβευσης.

Συγχαρητήρια!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *